»Yhdistyksen toiminta

Yhdistys toimii, kehittää ja edistää yhteistyötä seuraavilla alueilla:

1. valmistavan teollisuuden tarpeet:

- rakennesuunnittelun ja valmistuksen kehittäminen

- järjestelmien turvallisuus ja ohjattavuus

- tuotekehitysyhteistyö operaattoreiden ja loppukäyttäjien kanssa

2. operaattoritoiminnan kehittäminen

- yhteistyöalustat valmistavan teollisuuden kanssa

- yhteistyöalustat asiakkaiden kanssa

- operaatiomanuaalien kehittäminen

3. standardointityö

- vaikuttaminen eurooppalaisiin standardeihin valmistuksessa, operaattoritoiminnassa ja instrumenteissa sekä antureissa

4. toimintaympäristöön vaikuttaminen

- toimii kiinteästi viranomaisyhteistyössä Suomessa ja Euroopassa

- lisää yhteiskunnan päättäjien tietoisuutta alan kehittymisestä ja mahdollisuuksista

- koelentoalueiden ja -määräysten määrittely yhteistyössä viranomaisten kanssa

- rahoittajien tietoisuuden lisääminen kasvu- ja vientimahdollisuuksista (Tekes, Sitra, muut)

- suotuisan ekosyysteemin kasvattaminen Suomeen toimialan kasvun käynnistämiseksi ja ylläpitämiseksi

- erilaisten lupakäytäntöjen kehittäminen ja lentoturvallisuusasioiden edistäminen yhteistyössä viranomaisten kanssa

5. kasvun, viennin ja kansainvälistymisen tukeminen

- vientiä, kasvua ja kansainvälistymistä tukevien kehittämisalueiden määrittely ja niiden nostaminen kansalliseksi strategiaksi

6. tutkimus- ja kehittämisyhteistyö

- kiinteä yhteistyö yliopistojen, korkeakoulujen, ammattikorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa yhteisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden tunnistamiseksi ja käynnistämiseksi

- tutkijoiden ja yritysten välisten tutkimus- ja kehittämisverkostojen tunnistaminen ja kehittäminen

7. kansainväliset vaikuttamisverkostot

- yhdistys on toimialaa edustavan kansainvälisen UVS Internationalin jäsen

- yhdistys on pohjoismaisen UAS Nordic -yhteistyöalustan perustajajäsen

8. vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa)

- yhdistyksen sääntöjä muutettiin keväällä 2016 niin, että se voi toimia vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa

9. jäsenyys Suomen Lentopelastusseurassa

- yhdistys on hyväksytty Suomen Lentopelastusseuran jäsenyhdistykseksi ja varsinaiseksi jäseneksi 18.8.2016

- Vapepa-yhteistyö koordinoidaan Suomen Lentopelastusseuran kanssa.