Slideshow

Yhdistyksen tarkoitus

RPAS Finland ry:n tarkoituksena on valvoa miehittämättömien ilma-alusten teollisuuden ja palvelujen
alalla toimivien yritysten yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja, edistää
jäsentensä verkostoitumista ja kansainvälistymistä sekä parantaa alan yritysten yleisiä
toimintaedellytyksiä. Yhdistys toimii vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa (Vapepa).

 

Historia

Yhdistyksen perustava kokous pidettiin 17.11.2014 ja yhdistysrekisteri vahvisti säännöt tammikuussa 2015.

Yhdistyksen sääntöjä muutettiin 14.4.2016 ja 15.12.2016 siten, että yhdistys voi toimia vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa (Vapepa). Uudet säännöt on vahvistetttu yhdistysrekisterissä.

Toiminta

  • Antaa lausuntoja alan lakialoitteisiin
  • Laatii tilastoja ja selvityksiä
  • Edistää jäsentensä verkostoitumista, kehittämistä ja kansainvälistymistä
  • Laatii ohjeita ja suosituksia alan toimintaympäristön yhtenäistämiseksi
  • Toimia yritysten, niiden verkostokumppaneiden ja alan asiantuntijaorganisaatioiden yhdistäjänä
  • Toimii vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa (Vapepa)
  • Yhdistys on Suomen Lentopelastusseuran jäsenyhdistys ja varsinainen jäsen
  • Yhdistys ylläpitää Lentopelastusseuran jäsenenä RPAS-tukikohtaa, jonne rekisteröidään kaikki Vapepa-henkilöjäsenet

 

Kansainvälinen yhteistyö

Yhdistys toimii yhdessä pohjoismaisten sisarorganisaatioiden kanssa järjestäen alan tapahtumia ja tilaisuuksia.

glYe-site-verification: google45089753a9c5ccdf.html


»Uutiset

»Tapahtumat