Slideshow

Yhdistyksen tarkoitus

RPAS Finland ry:n tarkoituksena on valvoa miehittämättömien ilma-alusten teollisuuden ja palvelujen
alalla toimivien yritysten yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja, edistää
jäsentensä verkostoitumista ja kansainvälistymistä sekä parantaa alan yritysten yleisiä
toimintaedellytyksiä.

 

Historia

Yhdistyksen perustava kokous pidettiin 17.11.2014 ja yhdistysrekisteri vahvisti säännöt tammikuussa 2015. Perustajamisasiakirjan allekirjoittajia oli kuusi.

Toiminta

  • Antaa lausuntoja alan lakialoitteisiin
  • Laatii tilastoja ja selvityksiä
  • Edistää jäsentensä verkostoitumista, kehittämistä ja kansainvälistymistä
  • Laatii ohjeita ja suosituksia alan toimintaympäristön yhtenäistämiseksi
  • Toimia yritysten, niiden verkostokumppaneiden ja alan asiantuntijaorganisaatioiden yhdistäjänä

 

Kansainvälinen yhteistyö

RPAS Finland ry on UVS Internationalin kansallinen partnerijäsen ja voi siten tarjota jäsenilleen kansainvälisen verkoston miehittämättömien ilma-alusten toimijoiden kanssa. 


»Uutiset

»Tapahtumat